Odnosi z javnostmi Korporativna identiteta in blagovne znamke Storitve
 
 
 
 

Zasnova in oblikovanje komunikacijskih orodij

Besede. Oblika. Sporočilo.


Predstavitveni materiali, celostne grafične podobe, multimedijske predstavitve, prodajni katalogi, publikacije.
Komunikacijska orodja, ki govorijo o vašem podjetju in ga predstavljajo.
Sinergija pravilno izbranih komunikacijskih orodij in predstavitvenih materialov podjetja učinkuje v večji dodani vrednosti, zaupanju kupcev ter ustvarjanja ugleda podjetja v javnosti, neposredno pa vpliva tudi na
uspešnost prodaje.

Preko komunikacijskih orodij projiciramo željeno podobo podjetja v javnost z namenom vzbujanja samozavesti in zaupanja. Pripravimo komunikacijske strategije, prilagojene izzivom podjetja ter za vsakodnevno uspešno komuniciranje podjetja s ključnimi javnostmi.

 
Oglaševanje