Spletno komuniciranje Storitve Zasnova in oblikovanje komunikacijskih orodij
 
 
 
 

Odnosi z javnostmi

Čustva. Razum. Zaupanje
.

Sporočila za javnost, novinarske konference, odzivnost in proaktivnost. Strateški odnosi z javnostmi so ključnega pomena pri ustvarjanju, ohranjanju in nadgradnji ugleda podjetja v zaupanje ciljnih javnosti.
Glas podjetja. Usmerjen in načrtovan. Vedno dosegljiv, prijazen,
dosleden.
Cilj: razumevanje med ciljnimi javnostmi. Odnosi z javnostmi se začnejo v podjetju. Njegov najboljši glas so zaposleni.
Naš cilj je informirati, izobraževati in ustvarjati pozitiven odnos do podjetja v okolju in znotraj podjetja. Dvosmerna komunikacija. Vir informacij in njihov sprejemnik. Celovito upravljanje in vodenje. Vzpostavljanje enakopravnega in interaktivnega odnosa md podjetjem in ciljnimi javnostmi. Načini, orodja, tehnike za vzpostavljanje komunikacije, omejitev stroškov in povečanje sposobnosti organizacije, da izpolni svoje poslanstvo.

 
SPletno komuniciranje