Zasnova in oblikovanje komunikacijskih orodij Storitve
 
 
 
 
Korporativna identiteta in blagovne znamke

Podoba. Ugled. Strateško upravljanje.


Zavedamo se pomena dobre korporativne identitete, ki seže dlje od grafične podobe podjetja.

Nadgradimo jo v korporativno podobo. Zasnujemo celotno vizualno komunikacijo, ki temelji na individualnih potrebah podjetja za uspešno delovanje na trgu.

Razvijamo blagovne znamke, jih opremimo s strategijo upravljanja in njihovega pozicioniranja na trgu, da se najučinkoviteje predstavijo ciljnim skupinam. Samo podoba blagovne znamke je prazna brez vrednot, vsebine, namembnosti ter prednosti za bodočega kupca.
Blagovne znamke prinesejo dvakratno dodano vrednost podjetju, če so redno vzdrževane, podprte z inovacijami, če se prilagajajo potrebam kupcev in gradijo na prepoznavnosti.

 
Sponzorirani SMS